Geçiş kontrol sistemleri kişilerin belirli alanlardan giriş ve çıkış takibinin yapıldığı sistemlerdir. Bu sistemin kullanım amacı kişilerin belirlenen yerlerden giriş çıkışını kontrol altına almak ve raporlamaktır. Bu sistemle birlikte gerekli durumlarda kişilerin geçişleri sınırlandırılabilmekte ya da yetkisiz kişilerin geçişi engellenebilmektedir. Kartlı geçiş sistemleri, parmak izli geçiş sistemleri ve yüz tanıma sistemleri bu geçiş sistemlerinin alt kategorisinde yer almaktadır.
Kartlı Geçiş Sistemleri
Kartlı geçiş sistemleri kişilerin kendilerine tanımlanan kartlarla birlikte bu kartları okutarak giriş çıkışlarının kontrollü bir şekilde yapıldığı sistemlerdir. Kartlı geçiş sistemi kullanmanın en temel nedeni personel takibinin yapılabilmesidir. Biyometrik cihazlar sınıfında yer alan kartlı geçiş cihazları personel takip sisteminin en temelinde yer almaktadır. Bu sistemle kontrolün yapılması oldukça kolay olmaktadır.
Kartlı geçiş sistemleri için kart okuyucu cihazlar tercih edilmektedir. Oldukça az bir alan kaplayan bu cihazların fiyatı da oldukça uygundur. Giriş ve çıkışların kontrolünün yapıldığı bu sistem oldukça basit kullanıma sahip olup güvenli bir ortam oluşması için temel oluşturmaktadır. Günümüzde birçok firma kartlı geçiş sistemini kullanmaktadır.
Kartlı Geçiş Sistemleri Nasıl Çalışır?
Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kartlı geçiş sistemleri de her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu da güvenliğin üst düzeyde olmasını sağlamaktadır. Giriş ve çıkışların kontrolünün yapıldığı bu kartlarda manyetik bantlar yer almaktadır. Kart okuyucuya 5- 10 santimetre yaklaştırılan kartlar okuyucu ile iletişime geçerek giriş ve çıkışa izin vermektedir.
Kartlı geçiş sistemi yapılan geçişler bilgisayar ortamında kayıt altına alınmaktadır. Böylelikle kimin hangi saat giriş ve çıkış yaptığı kolaylıkla belirlenebilmektedir. Bu sistemlerle birlikte raporlamalar da daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

  • Zaman periyod raporları,
  • Kart sahiplerinin listeleri,
  • Binada bulunan kişilerin listesi,
  • Kart kullanım raporu,
  • Kart sahipleri detaylı raporu, yapılan raporlama örnekleri arasında yer almaktadır.

Kartlı Geçiş Sistemleri Kullanım Alanları
Kartlı geçiş sistemleri çoğunlukla okullar, hastaneler, depolar, iş hanları, firmalar ve fabrikalar gibi alanlarda personel takibini yapabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Raporlamaların daha hızlı ve sistemli bir şekilde yapılabilmesi için bu sistemler yoğun olarak tercih edilmektedir. Diğer yandan bu sistemler asansörler, apartman girişleri ve park alan gibi alanlarda kontrol yapılabilmesi açısından en çok kullanılan yerler arasında yer almaktadır.
Kartlı geçiş sistemleri kolay ve hızlı bir şekilde geçişlerin kontrolünün yapılabilmesini sağlamaktadır. Her ihtiyaca ve beklentiye uygun olarak hazırlanan bu sistemler güvenlik konusunda sağladığı maksimum performansla birçok firma tarafından tercih edilmektedir.
Parmak İzli Geçiş Sistemleri
Parmak izli geçiş sistemleri parmak uçlarındaki izin okunmasına dayalı oluşturulan sistemlerden biridir. Bu sistemle birlikte giriş ve çıkışların takibi yapmak oldukça kolay olmaktadır. Pek çok modeli bünyesinde barındıran bu cihazlar ile kayıt kapasitesini arttırılarak geçiş şekilleri çoğaltılabilmektedir. Birçok farklı alanlardan bu cihazların takibi yapılabilmektedir.
Parmak izli geçiş sistemleri ile personel takibi yapılabilmektedir. Geçiş sırasında personellerin birbiri yerine parmak izi okutma durumunun söz konusu olmaması bu durumun en temel nedenleri arasında yer almaktadır. Personel takibinin yanı sıra tuvalet takibi, yemekhane takibi ve öğrenci takibi gibi durumlar için de bu sistem tercih edilmektedir.
Parmak İzli Geçiş Sistemi Nasıl Çalışır?
Parmak izli geçişler için parmak izi okuyucu cihazların içerisinde sensör yer almaktadır. Parmak izinin bu sensöre gösterilmesi ile cihaz kişiyi tanıyarak geçişine izin verir. Oldukça kısa sürede yapılan tanıma işlemi ile zamandan da büyük ölçüde tasarruf elde edilebilmektedir. Geçişlerine izin verilecek olan kişilerin bilgileri cihaza yüklenmesiyle birlikte tanımlama işlemi de tamamlanmış olacaktır.
Parmak İzli Geçiş Sisteminin Kullanımı
Parmak izi okuyucu cihazlar parmaklardaki girinti ve çıkıntıların ölçümünü yaparak noktaların birbirine olan uzaklığını hesaplar. Böylece şifreleme algoritması tamamlanmış olacaktır. Geçişine izin verilen kişiler cihaza parmak izlerini okuttukları zaman bu şifreleme algoritması devreye girerek eşleştirme işlemi yapılır. Böylelikle kişilerin geçişine ya izin verilir ya da geçişi engellenir.
Parmak izi geçiş sistemleri son teknoloji kullanılarak üretilmesiyle geçişlerin kısa bir sürede yapılabilmesini sağlar. Bu da hem ekonomik açıdan hem de zamandan büyük ölçüde tasarruf yapmayı sağlar. Günümüzde bu sisteme olan talep her geçen gün artmaktadır.
Yüz Tanıma Sistemleri
Yüz tanıma sistemleri kişinin yüzünü kullanarak kimliğinin tespit edilebilmesini sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler kişilerin gerçek zamanlı olarak tanımlanabilmesini sağlar. Geliştirilen bu sistem emniyet ve güvenlik uygulamalarında sıklıkla kullanılmakta kullanım alanları da buna bağlı olarak her geçen gün artmaktadır. Bu teknoloji güvenilirlik bakımından dikkat çekici olsa da hijyen bakımından en avantajlı sistemler arasında yer almaktadır.
Yüz Tanıma Sistemleri Nasıl Çalışır?
Geçiş güvenliğinin ön planda olduğu özel ve kamu kurumlarında kullanılan yüz tanımlama sistemleri ile giriş yapılması istenen kişilerin geçişine izin verilmektedir. Böylelikle güvenlik de tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. İhtiyaca göre belirlenen cihazlar uygun yerlere monte edilmektedir. Güneş ışınlarının zarar vermemesi için bu cihazların güneş ışığına maruz kalmaması gerekmektedir.
Uzman kişilerce belirlenen yerlere yerleştirilen cihazlar güneş ışığı aldığı zaman tespiti daha zor hale gelmektedir. Kişiler saçlı ve sakallı olması tespitleri engelleyici bir durum değildir. Geçişine izin verilen olan kişilerin resimleri 3 boyutlu olarak sisteme aktarımı yapılmaktadır. İzleme merkezinde görev alan kişiler o kişiye ait tüm bilgileri veri tabanına kaydeder. Elde edilen bilgiler ve görüntüler karşılaştırılıp bir araya getirildiğinde tanımlama işlemi tamamlanmış olacaktır.
Yüz Tanıma Sistemi Avantajları
Kurulumu ve kullanımı oldukça basit olan yüz tanıma sistemleri birçok avantajı da beraberinde getirmektedir.

  • Girilmesi istenmeyen kişilerin girişi engellenerek çalışma alanlarının güvenliği tam anlamıyla sağlanmış olacaktır.
  • Yüz tanıma sistemi ile personelleri işe gelip gelmediği, işe geliş ve işten çıkış saatleri ve fazla mesai gibi durumların tespiti hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilecektir.
  • İşe giriş çıkışlar yanı sıra yemekhane, dershane ve okullara giriş çıkışların takibi de bu sistemle birlikte yapılabilmektedir. Böylelikle ailelere düzenli veri aktarımı yapılabilecektir.

Yüz tanıma sistemleri kullanım alanı her geçen gün artmaktadır. Teknolojide yaşanan gelişmeler bu sistemlerin de kapsamını arttırmaktadır. Güvenliğin ön planda olduğu hemen her alanda bu sistemlerle karşılaşmak mümkün olmaktadır.